Huis voor dialoog en herbronning
Header

Onze geschiedenis

Het project werd opgestart in 1992. Het kende een pelgrimagetocht door Antwerpen: De pothoekstraat, Schoten en ten slotte Wijnegem. In 2003 werd dit huis dat 15 jaar had leeg gestaan, terug tot leven gebracht. Het is getuige van een intens renovatiewonder waar velen aan geholpen hebben. In twee jaar tijd werd dit huis een bron van licht dank zij het samen- werken en het samen- verantwoordelijkheid dragen. De jongste helpers waren vijf en de oudste 80. Vele signalen maakten ons duidelijk dat dit project er echt moest komen. De hulp kwam in alle vormen en van overal.

De renovatie in beeld