Huis voor dialoog en herbronning
Header

Medewerkers

De hele organisatie wordt door vrijwilligers gedragen. Wij volgen een permanente vorming in het actief luisteren, het beheren van emoties en het hanteren van een open communicatie. Wij oefenen dagelijks in het respecteren van ieders eigen geschiedenis en achtergrond. Wij ervaren het als een feest om samen te werken aan éénzelfde doel: mensen kansen bieden om zichzelf te worden tussen anderen. Experimenteren, initiatieven wagen en creatief in het leven staan is een dagelijkse uitdaging.

Vaste vrijwilligers: Geneviève, Simonne, Annick, Griet, Cynthia, Annemieke.

Losse vrijwilligers: Willi, Tine, Magda, Lieve, Annemarie, Nicole, Ninni, Elly, Maria, Karin, Patrick, Paul, Jurgen, Jerry e.a.

Gastvrouwe in het huis: Annemieke

Vrijwilliger worden?

Wil je zelf in de ploeg stappen en je steentje bijdragen? We bieden ook vorming aan voor vrijwilligers.

PochtaBrut как взломать почту свою взлом почты yandex.ru