Huis voor dialoog en herbronning
Header

Steun ons

Vrijwilligerswerking

De Lichtbron vzw wordt niet gesubsidieerd. Dankzij onze vrijwilligers kunnen onze ontmoetingsactiviteiten gratis of aan lage prijzen aangeboden worden. De vorming en trainingen worden door professionelen gegeven. Deze inkomsten, de verhuur van onze lokalen en de schenkingen maken onze werking mogelijk. Er worden benefietconcerten aangeboden.

Wie onze werking graag steunt kan steunend lid of erelid worden. Wie een gift wil storten kan dat doen op het nummer BE10-789-5867322-04.

Lidmaatschap

Om deel te nemen aan onze activiteiten hoef je geen lid te zijn.

Wie steunend lid wil worden stort 25 euro, wie erelid wil worden stort 100 euro op rekening 789-5867322-04 met vermelding “lid” of “erelid” en jouw adres.

К,а,к, з,а,к,р,ы,т,ь, о,т, и,н,д,е,к,с,а,ц,и,и, в,е,с,ь, с,а,й,т,? еще