Huis voor dialoog en herbronning
Header image

Mindfulness in de dialoog

Posted by Annemiek in Nieuws
3 blokken van 10 sessies met opdrachten.
Woensdag avond 19.30–22 u., start 2 oktober 2013
of donderdag namiddag 14.30–17 u., start: 3 oktober 2013

 

Ontwikkel je onderscheidingsvermogen.

Alles wat in en rondom ons gebeurt, beïnvloedt ons. Om conflicten te leren hanteren, is het nodig onderscheid te kunnen maken tussen de feiten, onze eigen belevingen en die van anderen. Onze innerlijke oordelen en gevoels-invullingen onderkennen, maakt een respectvol contact mogelijk. Zo leren we echt luisteren naar onszelf en de ander.

Deze cursus bestaat uit oefeningen en deelrondes. We oefenen op: concentratie; gebruik van zintuigen; bewust worden van eigen gedachten, gevoelens en emoties; zuiverder waarnemen zonder vooroordelen en eigen interpretaties; respectvol communiceren in ik-boodschappen.

Is dit wel iets voor mij ?

Er is geen voorkennis vereist, wel openheid om naar zichzelf te kijken.  De kracht van de cursus schuilt  immers in de groei van onze authenticiteit.  Wil je je zelfkennis opbouwen en vaardiger worden in je communicatie met anderen?  Dan is dit aanbod zeker iets voor jou.

 Meer info

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>